Nejnovější příspěvky z Všechny kategorie

Základní vyš. techniky

Mezi základní metody fyzikálního vyšetření řadíme pohled(inspekce),...

Celkové vyšetření

Předchází vyšetření jednotlivých částí těla a orgánových...

Vyšetření kůže

kůže je největší orgán lidského těla, její povrch dosahuje dle...

Nová Interní propedeutika 2.0

Nová Interní propedeutika 2.0

Rád bych Vás přivítal na nových internetových stránkách
zabývajících se problematikou propedeutiky vnitřního lékařství. Tento rozsáhlý zdroj informací vznikl na půdě Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole pod záštitou přednosty prof.MUDr.Milana Kvapila, CSc., MBA s cílem nabídnout studentům vnitřního lékařství ucelený, přehledný a moderně zpracovaný studijní materiál, který využijí při svém vzdělávání jak ve fázi pregraduální, tak i postgraduální.
Obsahovým základem je kvalitní a obsáhlé dílo vytvořené kolektivem autorů pod vedením doc. MUDr. Jitky Zelenkové, CSc. Textová část byla doplněna, rozšířena a nově uspořádána. Nejvýraznější obměnou pak prošla grafika včetně zcela nové obsáhlé fotodokumentace, praktických schémat, nákresů a tabulek.

MUDr.Ondřej Hloch