Příznaky chorob uropoetického systému

Dysurie

- znamená obtížné a bolestivé močení (cystitida, uretritida, hypertrofie prostaty)

 

Polakisurie 

- představuje častější nucení na močení, obvykle při zánětu nebo kamenech v močových cestách

 

Strangurie 

-znamená bolest a pocit řezání při močení

 

Nycturie 

- časté probouzení kvůli nucení na močení

 

Polyurie 

- stav, kdy množství moči za 24h přesáhne 2-3litry, může být způsobeno nadměrným příjmem tekutin (polydipsie), nadměrnou osmotickou zátěží (diabetes mellitus), ale také primárně ledvinovým onemocněním (polyurická fáze renálního selhání)

 

Oligourie 

- snížené množství moči pod 500mL/24h

 

Anurie 

- množství moči menší než 50mL/24h

 

Hematnurie 

- znamená přítomnost krve v moči; dle kvantity se může jednat o hematurii mikroskopickou nebo makroskopickou; nejčastějšími příčinami jsou urolithiáza, nádory ledvin a močových cest

 

Retence moči (reziduum) 

- se vyznačuje přítomností moči v měchýři po vymočení (hypertrofie prostaty)

 

Paradoxní ischurie 

- odpovídá výrazné močové retenci s odtékáním moči po kapkách (hypertrofie prostaty)

 

Inkontinence moči 

- spontánní odtok moči (CMP, u pokročilé arteriosklerózy, poruchy funkce svěrače hrdla u gynekologických onemocnění)

 

Ledvinová kolika 

- se projevuje intenzivní křečovitou bolestí kolikového charakteru vycházející z lumbální krajiny, vystřelující do břicha, šířící se za symfýzu, někdy až do horní vnitřní části stehen.

Vložil: MUDr. Ondřej HLOCH

Lékař Metabolické jednotky intenzivní péče Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole

Share This Post On