RTG plic

RTG SNÍMKY PLIC


 

obr. pneumonie levého horního plicního laloku


obr. pneumonie atypická oboustranná


obr. emfyzem plic


obr. intersticiální plicní fibróza


obr. intersticiální plicní fibróza více vlevo


obr. cystická fibróza


obr. Tuberkulóza v pravém plicním poli


obr. tuberkulózní kaverna vlevo


obr. bronchogenní karcinom levého horního plicního laloku


obr. centrální bronchogenní karcinom s atelektázou horního laloku vpravo


obr. atelektáza pravého horního laloku při bronchogenním karcinomu


obr. atelektáza pravého dolního laloku, rozšíření mediastina uzlinovým procesem (bronchogenní karcinom)


obr. rozpad bronchogenního karcinomu (Joresova kaverna vlevo)

Vložil: MUDr. Ondřej HLOCH

Lékař Metabolické jednotky intenzivní péče Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole

Share This Post On