Základní vyš. techniky
Zář14

Základní vyš. techniky

Mezi základní metody fyzikálního vyšetření řadíme pohled(inspekce), pohmat(palpace), poklep(perkuse) a poslech (auskultace). Klinický přínos jednotlivých metod se liší podle vyšetřovaného orgánu. Významným a často limitujícím faktorem jsou anatomicko-patologické poměry vyšetřovaného (např. limitace monstrozní obezitou, ascitem atd.)   Pohled (inspekce): Nejvýstižnějším výrazem charakterizujícím vyšetření pohledem je známý...

Pokračování...