Úvodní slovo přednosty
Srp10

Úvodní slovo přednosty

Prof. MUDr.Milan Kvapil CSc., MBA přednosta Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole   Propedeutiku považuji za základ všech lékařských oborů, ve kterých se lékaři setkávají s nemocnými. I v době, kdy využíváme nejmodernějších technologií, je základem celé medicíny anamnéza a klinické vyšetření. Ačkoli klinické dovednosti zůstávají nadále základem, nic nebrání v tom, abychom využili moderních technologií pro zkvalitnění výuky....

Pokračování...