Úvodní slovo přednosty

přednosta kliniky

Prof. MUDr.Milan Kvapil CSc., MBA

přednosta Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole

 

Propedeutiku považuji za základ všech lékařských oborů, ve kterých se lékaři setkávají s nemocnými. I v době, kdy využíváme nejmodernějších technologií, je základem celé medicíny anamnéza a klinické vyšetření.

Ačkoli klinické dovednosti zůstávají nadále základem, nic nebrání v tom, abychom využili moderních technologií pro zkvalitnění výuky. Propedeutika v podobě, kterou vám předkládáme, je prvním krokem tímto směrem.

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Vložil: MUDr. Ondřej HLOCH

Lékař Metabolické jednotky intenzivní péče Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole

Share This Post On