Vyšetření hrudníku
Srp07

Vyšetření hrudníku

ORIENTACE NA HRUDNÍKU Vpředu:(viz obr) přední střední čára - prochází svisle středem sterna sternální čára - po okraji sterna parasternální čára - uprostřed mezi sternální a medioklavikulární čárou medioklavikulární čára - prochází svisle středem klíčku Na boku: přední axilární čára - podél laterálního okraje m. pectoralis maior střední axilární čára -uprostřed podpažní jamky zadní axilární čára - podél laterálního okraje m....

Pokračování...