Vyšetření srdce
Srp12

Vyšetření srdce

POHLED tvar hrudníku (kyfoskolióza – cor pulmonale, kyfoskolioticum; u nálevkovitého hrudníku může posun srdce doleva imitovat RTG obraz kardiomegalie) pooperační jizvy (jizva po sternotomii např. u provedených bypassů atd) viditelný úder hrotu (u hypertrofie a dilatace LK – při hypertenzi, ICHS, aneuryzma přední stěny po IM, aortální vady, mitrální insuficience) systolické vtahování mezižebří u adhezivní perikarditidy...

Pokračování...
Fyziologický fyzikální nález
Srp11

Fyziologický fyzikální nález

Celkový stav: vědomí bdělé, jasné; orientován místem, časem i osobou; spolupracuje, na dotazy odpovídá přiléhavě; řeč plynulá, srozumitelná; postoj vzpřímený, chůze pružná, volné souhyby končetin; poloha aktivní; habitus normostenický; kůže růžová, vlhká, teplá , elastická, bez poruchy kontinuity, bez ikteru a cyanózy, bez poruch pigmentace, bez kožních eflorescencí, kožní turgor v normě; hydratace přiměřená; klidově eupnoe, afebrilní...

Pokračování...
Odběr anamnézy
Srp11

Odběr anamnézy

Anamnéza (anamnesis – vzpomínání) je souhrn údajů týkajících se zdraví vyšetřované osoby. Cílem je získat co možná nejucelenější pohled na zdravotní obtíže, se kterými se vyšetřovaný léčil a nebo léčí. Tyto informace získáme během rozhovoru s pacientem (anamnéza přímá) nebo s jeho příbuznými či blízkými (anamnéza nepřímá). Správně odebraná anamnéza je pro lékaře při diferencionální diagnostice a plánování dalšího postupu zcela...

Pokračování...
Úvodní slovo přednosty
Srp10

Úvodní slovo přednosty

Prof. MUDr.Milan Kvapil CSc., MBA přednosta Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole   Propedeutiku považuji za základ všech lékařských oborů, ve kterých se lékaři setkávají s nemocnými. I v době, kdy využíváme nejmodernějších technologií, je základem celé medicíny anamnéza a klinické vyšetření. Ačkoli klinické dovednosti zůstávají nadále základem, nic nebrání v tom, abychom využili moderních technologií pro zkvalitnění výuky....

Pokračování...

Anketa

Nový vzhled stránek je výrazně lepší lepší horší Zobrazit výsledky  Nahrávání ... Informace jsou pro Vás: srozumitelné spíše srozumitelné málo srozumitelné nesrozumitelné Zobrazit výsledky  Nahrávání...

Pokračování...