Základní vyš. techniky
Zář14

Základní vyš. techniky

Mezi základní metody fyzikálního vyšetření řadíme pohled(inspekce), pohmat(palpace), poklep(perkuse) a poslech (auskultace). Klinický přínos jednotlivých metod se liší podle vyšetřovaného orgánu. Významným a často limitujícím faktorem jsou anatomicko-patologické poměry vyšetřovaného (např. limitace monstrozní obezitou, ascitem atd.)   Pohled (inspekce): Nejvýstižnějším výrazem charakterizujícím vyšetření pohledem je známý...

Pokračování...
Celkové vyšetření
Zář12

Celkové vyšetření

Předchází vyšetření jednotlivých částí těla a orgánových systémů. Celkové vyšetření začíná již při navazování kontaktu po vstupu pacienta do ordinace a pokračuje během odběru anamnézy a při fyzikálním vyšetření. Je proto třeba pacientovi nejen naslouchat, ale také jej pečlivě pozorovat. Při celkovém vyšetření se pozornost zaměřuje na posouzení psychického stavu, růstu, stavu výživy, stoje a chůze, hlasu a řeči.  PSYCHICKÝ STAV...

Pokračování...
Vyšetření kůže
Zář11

Vyšetření kůže

kůže je největší orgán lidského těla, její povrch dosahuje dle velikosti jedince až 2m2 , představuje 6-9% tělesné hmotnosti. Významná je role ochranná a termoregulační. Kůže je fyziologicky růžová, vlhká, teplá, elastická, bez poruchy kontinuity. Při jejím posuzování pohledem a pohmatem se pozornost soustřeďuje na barvu, vlhkost, teplotu, turgor, přítomnost patologických eflorescencí, krvácivých projevů a edémů. POHLED  BARVA Kůže je...

Pokračování...
Příznaky chorob bronchopulmonálních
Zář10

Příznaky chorob bronchopulmonálních

Mezi nejcharakterističtější příznaky onemocnění dýchacího ústrojí patří kašel, dušnost, hemoptýza a bolest na hrudi. KAŠEL Kašel je ochranný reflex organizmu vznikající podrážděním jednotlivých částí dýchacích cest a pleury Projevuje se  jako: suchý (neproduktivní) - bývá dráždivý, úporný, vzniká u tracheitidy, akutní bronchitidy, pleuritidy, při inhalaci dráždivých plynů a u bronchogenního karcinomu, vlhký (produktivní) s expektorací...

Pokračování...
Příznaky chorob oběhového systému
Zář06

Příznaky chorob oběhového systému

BOLEST Bolest je závažným klinickým příznakem. Při jejím posuzování hodnotíme: charakter lokalizaci vyzařování provokaci úlevové manévry   BOLESTI NA HRUDI Anginózní bolest stenokardie se vyskytuje u ischemické choroby srdeční. Obvykle vzniká při námaze (chůze, chůze do kopce) nebo při rozčilení. Zhoršuje ji chlad, např. přechod z tepla do zimy. Při přerušení námahy ustupuje. Může vzniknout i v klidu. Je to tlaková, svíravá nebo...

Pokračování...