RTG srdce

RTG SNÍMKY SRDCE


obr. kardiomegalie, kardiostimulace


obr. kardiomegalie, mírné městnání v malém oběhu


obr. kardiomegalie, městnání v malém oběhu oboustranně, kalcifikace pod pravým klíčkem


obr. kardiomegalie, městnání v malém oběhu, zánětlivé změny vpravo, kardiostimulátor pod pravým klíčkem


obr. šoková plíce, orotracheální intubace, umělá plicní ventilace


obr. mitrální tvar srdce

Vložil: MUDr. Ondřej HLOCH

Lékař Metabolické jednotky intenzivní péče Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole

Share This Post On