Základní diagnostické a ter. výkony

Pleurální punkce

Potřebné vybavení: desinfekce, sterilní krytí, sterilní rukavice, injekční stříkačka 50mL(možno i menší), punkční jehla(růžová jehla), 3cestný ventil, infuzní spojovací hadička, zkumavky na odebrané vzorky, nádoba na pleurální punktát (při odlehčovací punkci)
Provádí: lékař
Postup:
1) Fyzikálním vyšetřením (poslech, poklep,..) zjistíme rozsah a hranice výpotku
V případě dostupnosti UZ je možno přiložením sondy do mezižeberního prostoru posoudit i deparaci jenotlivých listů pleury, tj.kolik výpotku se v daném místě nachází 
2) Místo vpichu si zakreslíme a dostatečně opakovaně odezinfikujeme
Punkce se provádí vždy při horní hranici spodního žebra daného mezižeberního prostoru, protože při dolní hranici horního žebra prochází příslušný nervově-cévní svazek
3) Na punkční jehlu napojíme infuzní hadičku, jejíž druhý konec je připojen k 3-cestnému kohoutu (ten slouží k zabránění vniku vzduchu do pleurální dutiny při výměně injekčních stříkaček).
4) Celý punkční set se tedy skládá: z jehly, infuzní hadičky, 3cestného kohoutu, injekční stříkačky
5) Za stálé aspirace injekční stříkačkou pronikáme pomalu jehlou (v místě předem označeném). Po proniknutí do pleurální dutiny(překonání elastického odporu jehle) dojde k nasátí pleurálního obsahu (nejčastěji čiré žluté barvy, méně často zkalené)
6) Po naplnění stříkačky (50mL nebo 20mL) je nutno uzavřít 3cestný ventil. Teprve potom můžeme stříkačku odpojit a vyprázdnit. Ventil otevíráme až ve chvíli, kdy už je stříkačka opět připevněna

Punkce ascitu

Potřebné vybavení: desinfekce, sterilní krytí, sterilní rukavice, injekční stříkačka 20mL, punkční jehla(např. růžová jehla), infuzní hadička, zkumavky na odebrané vzorky, nádoba na ascites (při odlehčovací punkci alespoň 3L velká)
Provádílékař
Postup:
1) Důkladné fyzikální vyšetření pacienta s poklepovým stanovením rozsahu ascitu
2) V případě diagnostické punkce u malého ascitu je výhodou předchozí zaměření ultrazvukem
3) U ascitu tenzního zaměření není třeba(množství tekutiny intraabdominálně je dostatečné), punkce se provádí na rozhraní zevní a střední třetiny spojnice spina ant. sup a pupku (Monroův bod) vlevo
Vpravo by při hepatomegalii hrozilo poranění jaterní tkáně.
4) Místo důkladně odezinfikujeme a navlečeme si sterilní rukavice.
5) jehlou nasazenou na stříkačku se snažíme proniknout do peritoneální dutiny.
Optimální je vytvořit „schodovitý“ punkční kanál, čehož dosáhneme změnou směru punkce cca v polovině tloušťky břišní stěny ; kanál se pak po vytažení snadněji zatáhne a uzavře se možná komunikace mezi vnějším prostředím a peritoneální dutinou.
6) Po dosažení jehlou do dutiny břišní (aspirujeme většinou slámově žlutou tekutinu) odebereme ascites do stříkačky k dalšímu vyšetření.
7a) V případě diagnostické punkce jehlu vytáhneme a místo vpichu ošetříme sterilním krytím.
7b) Při odlehčovací punkci napojíme jehlu po odebrání vzorku k vyšetření na spojovací hadičku. Tu vložíme do nádoby na ascites pod úroveň pacienta(na zem vedle lůžka).
8) Jehlu ke stěně břišní opatrně fixujeme náplastí.
9) Po vypuštění požadovaného množství ascitu vytáhneme jehlu jak je popsáno v bodu 8b.

Zavedení CŽK

Potřebné vybavení: desinfekce, sterilní rukavice, rouška, čepice, sterilní plášť, sterilní stolek s připravenými nástroji (stříkačka, tenká jehla, miska s fyziologickým roztokem, miska na odpad, šití, jehelec, nůžky), Mesocain 1%, centrální žilní katetr(je balen v sadě s silnou punkční jehlou, zaváděcím drátem, stříkačkou a možnými dalšími nástroji a pomůckami v závislosti od výrobce)
Provádí: lékař
Postup:

 1. Lékař při výkonu musí být sterilně oblečen (tj. sterilní plášť, čepice, ústenka, sterilní rukavice).
 2. Sestra odezinfikuje zvolené místo (v.subclavia, v.jugularis int, v. femoralis).
 3. Kanylace se provádí Seldingerovou metodou(viz dále).
 4. Punkci provádíme v setu přítomnou jehlou (má dostatečně velké lumen, aby prošel vodič); za stálé aspirace pronikáme hlouběji do tkáně až aspirujeme tmavě červenou krev (tzn. že jsme pronikli do lumen žíly).
 5. Odpojíme stříkačku a přes lumen jehly zavedeme vodící drát (pokud po odpojení krev ze stříkačky vystřikuje a pulsuje je jehla nejspíše v arterii a je třeba ji vytáhnout a místo vpichu komprimovat. Pokud z jehly vytéká tmavě červená krev, jsme v žíle a následně jehlu odstraníme).
 6. Na drát navlečeme dilatátor a rozšíříme jím punkční kanál, aby jím prošel katetr.
 7. Na drát navlečeme katetr a drát opatrně vysouváme tak, aby jeho konec vyčníval z jednoho lumen katetru. V tomto místě drát uchopíme(aby nedošlo k „uplavání vodícího drátu do cévního řečiště) a katetr po něm celý zavedeme do žíly.
 8. Vytáhneme vodicí drát a aspirací z jednotlivých lumen katetru ověříme pozici uvnitř žíly (vždy po odtažení katetr ihned propláchneme „dovnitř“ fyziologickým roztokem, aby nedošlo k ucpání lumen koagulem).
 9. Katetr přišijeme ke kůži.
 10. Sestra zavedený katetr ošetří a opatří krytím.

Zavedení HD kanyly

Potřebné vybavení: desinfekce, sterilní rukavice, rouška, čepice, sterilní plášť, sterilní stolek s připravenými nástroji (stříkačka, tenká jehla, skalpel, miska s fyziologickým roztokem, miska na odpad, šití, jehelec, nůžky), Mesocain 1%, hemodialyzační katetr(je balen v sadě se silnou punkční jehlou, zaváděcím drátem, stříkačkou a možnými dalšími nástroji a pomůckami v závislosti na výrobci)
Provádí: lékař
Postup:

 1. Postup je identický jako u zavedení CŽK. Ke kanylaci preferujeme v.jugularis interna.

Cévkování muže

Potřebné vybavení: desinfekcí napuštěné tampóny, sterilní rukavice, injekční stříkačka s fyziologickým roztokem, Mesocain gel s aplikátorem, sterilní pinzeta , močový katetr
Provádí: lékař
Postup:

 1. Pacient leží na zádech s volně položenými dolními končetinami.
 2. Lékař si oblékne rukavice a pomocí tamponů s dezinfekcí očistí zevní ústí močové trubice a glans penis.
 3. Lékař pinzetou vyjme cévku a její konec namočí do gelu (Mesocain 1% gel). Pozn. Gel je možné také pomocí přiloženého nástavce aplikovat přímo do ústí močové trubice.
 4. Lékař zavede katétr pomocí pinzety do močové trubice.
 5. Známkou dosažení močového měchýře je moč, která začne vytékat z konce katetru.
 6. Sestra naplní stříkačkou sterilní aquou (cca 10mL-blíže uvedeno na každém katetru)  fixační balonek, aby cévka z močové trubice nevypadla.
 7. Cévku napojíme na sběrný sáček.

Cévkování ženy

Potřebné vybavení:desinfekcí napuštěné tampóny, sterilní rukavice, injekčníí stříkačka s fyziologickým roztokem, Mesocain gel s aplikátorem, sterilní pinzeta, močový katetr
Provádí: sestra
Postup:

 1. Pacientka je v poloze na zádech, končetiny pokrčené v kolenou jsou od sebe oddáleny.
 2. Sestra jednou rukou roztáhne velké a malé stydké pysky a druhou rukou postupně dezinfikuje tampony(namočenými v dezinfekci) zevní ústí močové trubice. CAVE Vždy postupujeme od symfýzy ke konečníku a na každý stěr použijeme nový tampón.
 3. Zavádíme močový katetr (asi 5-6 cm), dokud nezačne vytékat moč.
 4. Sestra naplní stříkačkou sterilní aquou (cca 10mL-blíže uvedeno na každém katetru)  fixační balonek, aby cévka z močové trubice nevypadla.
 5. Cévku napojíme na sběrný sáček.

 

Vložil: MUDr. Ondřej HLOCH

Lékař Metabolické jednotky intenzivní péče Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole

Share This Post On