Základy infuzní terapie

 PŘEHLED CÉVNÍCH PŘÍSTUPŮ


Periferní kanyla

  • je základním, nejběžnějším a většinou nejrychleji zajistitelným cévním vstupem
+

rychlost zavedení
minimální komplikace při zavedení (hematom)
zavádí zdravotní sestra
velké množství potencionálních míst k aplikaci (povrchové žíly horních i dolních končetin a krku)

-

nutnost pravidelné výměny každé 4 dny
omezená rychlost aplikace roztoků
nemožnost aplikace koncentrovaných léčiv (iritace cévní stěny s následnou flebitidou)

autorem obrázku je Introphin

obr. i.v. kanyly

Centrální žilní katetr (CŽK)

  • standartní vstup u pacientů vyžadujících intenzivní péči, dále jako alternativa u pacientů se špatnými periferními žilami neumožňujícími zavedení periferní kanyly
  • podle počtu cest jsou jedno, dvou, tří i čtyřcestné (každá cesta má část lumen katetru a na konci pak hadičku k napojení infuzního setu
+

aplikace roztoků a krevních derivátů vysokou rychlostí
možnost podání vysoce koncentrovaných neředěných roztoků
měření centrálního žilního tlaku (ukazatel intravaskulární náplně)
odběry krve bez nutnosti další punkce žíly (periferní) – komfortní pro pacienta

-

obtížnější zavedení vyžadující sterilní aplikační sadu, zarouškování dané oblasti a sterilní oblečení pro zavádějícího
CŽK zavádí vždy lékař, který tuto techniku ovládá (nejedná se o standartní úkon, který by prováděli všichni lékaři; běžně zavádí CŽK lékaři ARO, JIP)
v případě infekce katetru se jedná o závažný septický stav
• postup zavedení CŽK najdete v kapitole Základní diagnostické a terapeutické výkony

PICC

• varianta centrálního žilního katetru zavedeného přes periferní žílu (nejčastěji přes v.brachialis)

+

v porovnání s klasickým centrálním žilním katetrem nehrozí díky perifernímu zavedení riziko poškození plíce(pneumothorax) při punkci žíly

-

cena

 

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH INFUZNÍCH ROZTOKŮ

Krystaloidy:

Koloidy:

DŮLEŽITÁ PRAVIDLA APLIKACE INFUZNÍ TERAPIE

  • maximální koncentrace KCl 7,45% aplikovaného do periferní žíly je 40mL v 1000mL roztoku

Vložil: MUDr. Ondřej HLOCH

Lékař Metabolické jednotky intenzivní péče Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole

Share This Post On