Základy nutriční podpory

UMĚLÁ VÝŽIVA

Podávání speciálně farmaceuticky připravených výživných roztoků buď mimo trávicí trakt (přímo do cévního syst.), nebo do trávicího traktu.

ENERGETICKÝ OBSAH JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK VÝŽIVY

1g bílkoviny……..4,1 kcal
1g tuku………….9,3 kcal
1g cukru…………4,1 kcal
1g alkoholu………..7 kcal

INDIKACE

 • klinické či laboratorní známky malnutrice při přijetí
 • absolutní neschopnost přijímat potravu přirozenou cestou více než 3dny
 • neschopnost adekvátního příjmu potravy přirozenou cestou více než 10 dnů

KONTRAINDIKACE

 • jedinou absolutní kontraindikací je schopnost nemocného přijímat potravu v dostatečném množství, v optimálním složení a bezpečně perorální cestou.
 • tam kde výživa nemůže nemocnému již přinést benefit (terminální fáze onemocnění)

STANOVENÍ ENERGETICKÉ POTŘEBY

Odhadem (cca 30-35 kcal/kg/den)

Výpočtem podle Harrise-Benedicta
Určení ZEV výpočtem podle Harrise-Benedicta

 • Muži: ZEV=66,47+(13,75xH)+(5,0xV)-(6,75xR)
 • Ženy: ZEV=655,1+(9,56xH)+(1,85xV)-(4,68xR)

ZEV (v kcal/24h), H…hmotnost (kg), V…výška (cm), R…věk (v letech)

Podle tabulek
Změřením pomocí nepřímé kalorimetrie na základě spotřeby O2 a výdeje CO2

Zjištění ZEV pomocí nepřímé kalorimetrie:

 • EV = (V02x3,9) + (VCO2x1,1)

EV…energet. výdej (kcal/24h), VO2, VCO2…objem příslušných plynů (l/24h)

 

STANOVENÍ DUSÍKOVÉ BILANCE

Slouží k posouzení proteinového metabolizmu

 • 1g dusíku je obsažen v 6,25g AMK či proteinů.

N(g/24h) = cUM x VU x 0,028 x 1,2 + Z
N… vyloučený dusík v g/24hod, cUM … koncentrace urey v moči (mmol/L), Z … extrarenální ztráty dusíku (standardně 4-6g/24hod.)

ENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Určena k podání přímo do zažívacího traktu

CESTA PODÁNÍ

popíjení (sipping), NGS, NJS, PEG, PEJ gastrostomie, jejunostomie

KONTRAINDIKACE

 • podezření na poruchu kontinuity trávicí trubice
 • krvácení do GIT, střevní neprůchodnost

ZPŮSOBY PODÁNÍ

Bolusově

 • v pravidelných časových intervalech po 3-4h, rychlostí 30ml/min, 1 dávka do 300ml, zásadně do žaludku

Kontinuálně

 • enterální pumpou, 20h + 4h klid nebo celých 24h
 • enterální pumpou přes noc
 • domácí enterální výživa

VÝHODY ENTERÁLNÍ VÝŽIVY

 • stimulace sekrece gastrointestinálních hormonů a enzymů
 • stimulace motility GIT
 • zamezení atrofie sliznice GIT a tím i udržení přirozené imunologické bariéry střeva (enteroprotektivní nutrice)
 • udržení bakteriální rovnováhy střeva
 • nižší náklady proti parenterální výživě

PŘÍPRAVKY ENTER.VÝŽIVY

 • polymerní (intaktní proteiny, oligosacharidy,maltodextriny, TAG s LCT)
 • polymerní modifikované pro spec. situace (srdeční a ledvinová nedostatečnost, Crohnova nemoc, onem. pankreatu a respirační nedostatečnost, sepse, podpora hojení)
 • přípravky pro sipping
 • oligomerní (nízkomolekulární, oligopeptidy, AMK, disacharidy, MCT oleje)

PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

 • určena k podání do cévního systému (PŽK,CŽK, port)
 • nejde o fyziologickou cestu podání živin
 • vyšší počet komplikací proti enterální formě
 • vyhrazena pro stavy, kde je enterální výživa kontraindikována nebo ji nelze podat v dostatečné dávce
 • výhodou je možnost kombinace s výživou enterální

KONTRAINDIKACE

 • možnost přijímat adekvátní množství živin přirozenou cestou nebo možnost dostatečně nemocného živit enterálně
 • nezvratné onem. v terminálním stadiu

DĚLENÍ

Podle způsobu podání

 • do periferní žíly (do 1200 mosmol/l)
 • do centrální žíly (možnost podání konc. roztoků)

Podle energetického obsahu

 • plná (pokrytí úplné potřeby tekutin a nutrientů)
 • podpůrná (v komb. s enterální formou nebo p.o. příjmem norm. stravy)
 • orgánově specifické formule (selhání ledvin, jater, srdeční nedostatečnost, hojení ran, sepse…)

SYSTÉMY PODÁNÍ

Multipple bottle systém (v jednotlivých lahvích zvlášť glc, AMK, tukové emulze, + doplňky)
Systém All in one (sacharidy, amk, tuky, stopové prvky, minerály i vitaminy v jednom vaku)

 • firemně připravené (obsah jednotlivých komor se smíchá těsně před aplikací)
 • připravené na základě preskripce lékaře dle individuálních potřeb nemocného

KOMPLIKACE

V souvislosti se zaváděním a přítomností CŽK

 • pneumothorax, fluidothorax, hemothorax, punkce event. lacerace arterie, vzduchová embolie, embolizace části katetru či kovového vodiče, arytmie, infekční komplikace, tromboza

V souvislosti s aplikací výživy

 • nedostatečná nutrice, overfeeding syn., přetížení tekutinami, lipidová okluze kanyly, porucha trofiky a funkce střeva

PŘÍPRAVKY PARENTERÁLNÍ VÝŽIVY

Vložil: MUDr. Ondřej HLOCH

Lékař Metabolické jednotky intenzivní péče Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole

Share This Post On