Příznaky dle slavných

A

Allenův test - vyšetření komunikace mezi povodím a.radialis a a.ulnaris v oblasti ruky

Argyll-Robertsova reakce - znamená zachovanou reakci na konvergenci, vymizelou na osvit (neurolues)

B

Bakerova cysta je pružná rezistence v podkolenní jamce podmíněná zmnožením tekutiny v příslušné burze

Bellův příznak - periferní paresa n.VII

Blumbergův příznak - bolestivost při uvolnění palpace břicha v levém hypogastriu

C

Cullenovo znamení - vparaumbilikálně se vyskytující fialové zbarvení při těžké akutní pankreatitidě

Courvoisierův příznak - palpačně zvětšený, hruškovitý, nebolestivý žlučník

D

E

F

Forestierova distance - vyšetření páteře, kdy pacient stojí opřený zády o zeď a snaží se zátylkem dotknout stěny

G

Graefeho příznak - srpek bělma vyskytující se při pohledu dolů u pacientů s tyreotoxikózou

Grey-Turnerovo znamení - inguinální modravé zabarvení u těžké akutní pankreatitidy

H

Hippocratica facies - je spojena s úzkostí v obličeji, propadlými tvářemi, špičatým nosem (, typicky se vyskytuje u náhlé příhody břišní

Homansovo znamení - bolestivá dorzální flexe při hluboké žilní trombozy

Hornerova trias(Claude-Bernard-Horner sy) - vzniká při poškození krčního sympatiku a projevuje se triádou miosa, ptosa víčka a enoftalmus

Hunterova glossitida - vyhlazený zarudlý jazyk s atrofickými papilami je obvyklým nálezem u perniciózní anémie

CH

I

Israeliho hmat - bimanuální vyšetření ledvin, jedna ruka zespodu nadzvedává ledvinu, druhá ji hmatá přes stěnu břišní

J

K

Keiser-Fleischnerův prstenec -hnědozelený prstenec na okraji rohovky při hepatolentikulární degeneraci (Wilsonova choroba)

locus minoris Kiesselbachi -část nosního septa, kde dochází nejčastěji k vzniku epistaxe

Koplikovovy skvrny - slizniční nález v dutině ústní při spalničkách(Morbilli)

L

M

Mc Burneyův bod - palpační bolestivost na rozhraní zevní a střední třetiny umbilikospinální čáry

Mobiúv příznak - divergence bulbů při pohledu do blízka na podkladě svalové slabosti (u tyreotoxikozy)

Monroův bod - rozhraní zevní a střední třetiny spojnice spina iliaca ant sup vlevo a pupku, slouží k punkci ascitu

Murphyho příznak - bolestivost žlučníku při hluboké palpaci a nádechu způsobená iritací jeho stěny nebo akutní cholecystitidou

Mussetův příznak -představuje abnormální pohyb hlavy a krku při aortální insuficienci

N

O

Oslerovy uzlíky - vjasně červené eflorescence na bříšcích prstů u infekční endokarditidy

P

Perthesův test - slouží k posouzení průchodnosti hlubokého žilního systému s žilních spojek

Pleniesův příznak - vybolestivý poklep břicha při peritonitidě

Q

Quinckeho edém - edematózním zduřením v obličeji, na krku, případně v jiných lokalizacích, krátkodobého trvání

R

Ratschowův test - vyšetření cévního zásobení dolních končetin

Riedlův lalok - abnormální poloha jaterního laloku

Rowsingův příznak - bolestivost ileocekálně – vznikající při palpaci levého hypogastria po uvolnění tlaku na stěnu břišní

S

Schoberova distance - vyšetření k posouzení rozvíjení bederní páteře

Stiborova distance - vyšetření k posouzení rozvíjení páteře jako celku

Stokesův límec - souvisí s městnáním krve v oblasti hlavy a krku, vyznačuje se edémem a cyanózou

Škodův poklepový tón - bubínkový poklep nad hranicí výpotku

T

Thomayerova distance - vyšetření páteře, kdy se vyšetřovaný snaží dotknout v maximálním předklonu rukama země

Thomayerova poklepová distribuce - vjedná se o atypický průběh horní hranice ascitu, která je vlevo výše než na straně pravé

Trendelenburgův test - slouží k posouzení funkčnosti chlopní povrchových žil a spojek se systémem žil hlubokých

U

V

Virchowova uzlina - u karcinomu žaludku – levá supraklavikulární krajina

W

X

Y

Z

Vložil: MUDr. Ondřej HLOCH

Lékař Metabolické jednotky intenzivní péče Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole

Share This Post On