Punkce a biopsie dospělých

1) Punkce

Punkce je nabodnutí tělní dutiny, orgánu, tkáně nebo patologického útvaru za diagnostickým nebo terapeutickým účelem.

Dělení punkcí:

Podle účelu:

 • diagnostická
 • terapeutická: (evakuace tekutiny nebo plynu, aplikacé léčiv, drenáž, popřípadě laváž navazující na punkci)

Podle znalostí o punktovaném útvaru:

 • cílená
 • necílená, probatorní

Punktované útvary:

 • přirozené dutiny (pleurální, peritoneální, perikrdiální, kloubní, močový měchýř, paranasální sinusy, atd.)
 • parenchymatózní orgány (játra, ledviny, slezina atd.), cévy, kostní dřeň (aspirační biopsie nebo trepanobiopsie).
 • patologické útvary (cysta, absces, nádor, hematom atd.)

Obecné komplikace punkcí:

 • krvácení
 • zavlečení infekce
 • vznik píštěle
 • roznesení nádorových metastáz v punkčním kanále
 • pneumotorax při hrudní punkci

Nejčastější typu punkcí ve vnitřním lékařství:

 • venepunkce periferní, centrální
 • arteriální punkce
 • pleurální punkce
 • peritoneální punkce
 • perikardiální punkce
 • sternální punkce, trepanobiopsie

2) Biopsie

Biopsie je vyšetření vzorku tkáně či orgánu odebraného pacientovi zaživa, často je tento termín používán i pro samotný odběr tohoto vzorku od živého pacienta.

Způsob provedení biopsie:

 • punkční
 • klíšťová, kartáčková při endoskopii
 • peroperační

Nejčastější typy biopsie ve vnitřním lékařství:

 • sternální punkce, trepanobiopsie
 • biopsie jater
 • biopsie ledvin
 • endoskopická biopsie patologických útvarů (zánětlivé úseky sliznice, polypy, tumory aj.)

 

MUDr.Tomáš BŘEZÁK
tomas.brezak@fnmotol.cz

Vložil: MUDr. Ondřej HLOCH

Lékař Metabolické jednotky intenzivní péče Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole

Share This Post On