Vyš.tělesné teploty

Tělesnou teplotu řídí termoregulační centrum v hypotalamu, které je stimulováno exogenními i endogenními pyrogeny. Výška teploty odpovídá reaktivitě organismu, která je největší u dětí, naopak u starších pacientů s rostoucím věkem klesá.

Tělesná teplota zdravého člověka měřená v axilární jamce se pohybuje během dne v rozmezí 36 – 37 °C.

 

 • subnormální teplota je nižší než 36,2 °C, souvisí s útlumem metabolizmu. Vyskytuje se ve stáří, u chronických kachektizujících onemocnění (nádory), hypopituitarizmu, hypotyreózy, po velkém krvácení a u šoku.
 • subfebrilie - teplota nepřesahuje 38 °C, bývá u fokálních infekcí (chronická tonzilitida, chronická sinusitida, močové infekce, adnexitida).
 • febrilie (horečka) se vyznačuje teplotou nad 38 °C.
 • hyperpyrexie -teplota v rozmezí 40 – 41 °C

Horečka se vyskytuje u zánětů, infekčních chorob, systémových onemocnění a některých nádorů (lymfomy, Grawitzův nádor).


Typy teplotních křivek :

Průběh teplotní křivky vykazoval u některých onemocnění typické rysy, jimž se dříve připisoval značný význam. Rozšíření antibiotické terapie do klinické praxe však některé charakteristické znaky výrazně změnilo.
Pro úplnost jsou některé typy teplot uvedeny v následujícím přehledu:

 • febris continua - se projevuje kolísáním teploty v rozmezí 1°C během 24 hodin, teplota neklesá pod 38°C (břišní tyfus, paratyfus, krupózní pneumonie, erysipel)

 • febris remittens - denní kolísání přesahuje 1°C, teplota se nevrací k normě (infekční choroby)

 • febris intermittens (septická teplota) – teplota prudce stoupá ke 39 °C, prudce klesá pod 37°C, v průběhu 24 hodin je rozdíl maximální a minimální teploty vyšší než 1°C (sepse, např. cholangoitida, urosepse, infekční endokarditida)

 • febris recurrens - střídání horečnatých a afebrilních období různé délky trvání.

 • febris undulans - období narůstajících a klesajících teplot se střídá s obdobím afebrilním (abdominální lymfomy, brucelóza).
 • febris efemera - jednodenní horečka je způsobena lehkým průběhem infektu dýchacích cest, transfuzí, reakcí na některé léky podané intravenózně.
 • febris hectica - dlouhodobá intermitentní teplota, která bývala u TBC.

Typy teploměrů

 • rtuťový (nyní se již kvůli normám EU nepoužívá)
 • lihový

obr.teploměr lihový

 

 • bezkontaktní
 • k měření teploty ve zvukovodu

obr.“ušní“ teploměr

 

 • jednorázový

obr.jednorázový teploměr k měření teploty v podpaží

Místa měření tělesné teploty

 • axila (standartní místo k měření tělesné teploty)
 • dutina ústní (norma je proti teplotě axilární o +0,3C)
 • rectum (norma je proti teplotě axilární o +0,5C)

Vložil: MUDr. Ondřej HLOCH

Lékař Metabolické jednotky intenzivní péče Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole

Share This Post On