Základní vyš. techniky
Zář14

Základní vyš. techniky

Mezi základní metody fyzikálního vyšetření řadíme pohled(inspekce), pohmat(palpace), poklep(perkuse) a poslech (auskultace). Klinický přínos jednotlivých metod se liší podle vyšetřovaného orgánu. Významným a často limitujícím faktorem jsou anatomicko-patologické poměry vyšetřovaného (např. limitace monstrozní obezitou, ascitem atd.)   Pohled (inspekce): Nejvýstižnějším výrazem charakterizujícím vyšetření pohledem je známý...

Pokračování...
Celkové vyšetření
Zář12

Celkové vyšetření

Předchází vyšetření jednotlivých částí těla a orgánových systémů. Celkové vyšetření začíná již při navazování kontaktu po vstupu pacienta do ordinace a pokračuje během odběru anamnézy a při fyzikálním vyšetření. Je proto třeba pacientovi nejen naslouchat, ale také jej pečlivě pozorovat. Při celkovém vyšetření se pozornost zaměřuje na posouzení psychického stavu, růstu, stavu výživy, stoje a chůze, hlasu a řeči.  PSYCHICKÝ STAV...

Pokračování...
Vyšetření kůže
Zář11

Vyšetření kůže

kůže je největší orgán lidského těla, její povrch dosahuje dle velikosti jedince až 2m2 , představuje 6-9% tělesné hmotnosti. Významná je role ochranná a termoregulační. Kůže je fyziologicky růžová, vlhká, teplá, elastická, bez poruchy kontinuity. Při jejím posuzování pohledem a pohmatem se pozornost soustřeďuje na barvu, vlhkost, teplotu, turgor, přítomnost patologických eflorescencí, krvácivých projevů a edémů. POHLED  BARVA Kůže je...

Pokračování...
Vyšetření srdce
Srp12

Vyšetření srdce

POHLED tvar hrudníku (kyfoskolióza – cor pulmonale, kyfoskolioticum; u nálevkovitého hrudníku může posun srdce doleva imitovat RTG obraz kardiomegalie) pooperační jizvy (jizva po sternotomii např. u provedených bypassů atd) viditelný úder hrotu (u hypertrofie a dilatace LK – při hypertenzi, ICHS, aneuryzma přední stěny po IM, aortální vady, mitrální insuficience) systolické vtahování mezižebří u adhezivní perikarditidy...

Pokračování...
Vyš.tělesné teploty
Srp09

Vyš.tělesné teploty

Tělesnou teplotu řídí termoregulační centrum v hypotalamu, které je stimulováno exogenními i endogenními pyrogeny. Výška teploty odpovídá reaktivitě organismu, která je největší u dětí, naopak u starších pacientů s rostoucím věkem klesá. Tělesná teplota zdravého člověka měřená v axilární jamce se pohybuje během dne v rozmezí 36 – 37 °C.   subnormální teplota je nižší než 36,2 °C, souvisí s útlumem metabolizmu. Vyskytuje se...

Pokračování...
Vyšetření hlavy a krku
Srp08

Vyšetření hlavy a krku

VYŠETŘENÍ HLAVY Při systematickém vyšetření hlavy postupně užíváme pohled (inspekce), poklep (perkuse) a pohmat (palpace).  POHLED Hlava je většinou mezocefalického tvaru, volně pohyblivá s charakteristickou hranicí mezi obličejovou a vlasatou částí. Mezi tvarové variace hlavy patří: turicefalie (oxycefalie) - věžovitá lebka dolichocefalie - protažená v předozadním rozměru brachycefalie - zkrácená v předozadním rozměru mikrocefalie -...

Pokračování...