Vyšetření prsů

 

Prsy jsou za fyziologických podmínek přibližně symetrické, bez hmatné rezistence, kůže hladká, bez vpáčenin a nerovností. Dvorec a bradavka bez sekrece.

POHLED

Vyšetření  prsou zahajujeme inspekcí . Pacientka se svlékne do půl těla. Je důležité si uvědomit, že některé tvarové abnormality prsu mohou naší pozornosti uniknout v důsledku špatné polohy vyšetřované. Zvláště vleže na zádech nemusí být i výrazné tvarové změny patrné. Proto vždy vyšetřujeme pacientku jak vleže, tak vsedě nebo vestoje. Pečlivě pátráme po změnách ve velikosti či tvaru prsů.

Typickými varovnými známkami na kůži prsu jsou:

  • vtažená místa či naopak vyklenutí
  • barevné změny kůže nebo dvorce
  • zarudnutí či zvýšená žilní kresba


Naší pozornosti nesmí uniknout ani dvorce a bradavky, kde jsou nejčastějšími patologickými nálezy: 

  • výtok
  • krvácení
  • vpáčení

 POHMAT

Vyšetření pohmatem je nedílnou a významnou součástí vyšetření prsů jak u lékaře, tak při samovyšetření v domácím prostředí. Postupujeme systematicky, abychom neopomenuli žádnou část prsu. Pomyslně si rozdělíme prs na čtyři části. Prsty vyšetřující ruky položíme naplocho na kůži a pomalými krouživými pohyby s mírným tlakem prohmatáme všechny kvadranty.
 

 
obr. vyšetření prsou pohmatech, systematicky ve všech kvadrantech

Dále vyšetříme okolí dvorce, dvorec a bradavku. Po stisknutí dvorce pečlivě pozorujte, neobjeví-li se výtok či krvácení z bradavky.

obr. vyšetření prsního dvorce a bradavky pohmatem

K vyšetření prsu neodmyslitelně patří také vyšetření lymfatických uzlin ve stejnostranném podpaží. Pacientku požádáme, aby zvedla ruku a tím se uvolnilo a zpřístupnilo podpaží.  To pak pečlivě celé prohmatáme.

obr. vyšetření lymfatických uzlin pohmatem

Stejným způsobem postupujeme i u druhého prsu a podpaží.

Možné patologické nálezy:

  • bulky v prsu
  • neobvyklé útvary a tvar prsů

Prsy jsou u každé ženy jiné. Palpační vjem závisí na podílu tuku a mléčné žlázy.  Žláza může být hrbolatá, v zevních částech je často objemnější. Platí pravidlo, že ve stejných částech prsů na obou stranách je žláza na pohmat přibližně stejná. V podpaží by za normálních okolností neměl být hmatný žádný útvar.

DALŠÍ VYŠ TECHNIKY

  • Mamografické screeningové vyšetření – je v ČR hrazeno z prostředků zdravotního pojištění pro ženy od 45 do 69 let 1x za 2roky

obr. vlevo výsledek a vpravo provedení samotného vyšetření

Vložil: MUDr. Ondřej HLOCH

Lékař Metabolické jednotky intenzivní péče Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole

Share This Post On