Vyšetření mízních uzlin

Lymfatická uzlina:

Lymfatická uzlina je orgán kulovitého či oválného tvaru, který se nachází v průběhu lymfatických cév a slouží jako biologický filtr lymfy. Celkový počet v lidském těle se odhaduje na cca 600. Fyziologicky se jejich velikost pohybuje od 1-15mm(v závislosti na lokalizaci). Hrají podstatnou roli v obraně organizmu proti mikrobům i nádorovým buňkám.

Obecně uznávaný rozměr uzliny, které se osvědčil v odlišení patologické od fyziologické uzliny, je 1,5 cm. Otázkou zásadního významu však je, v jaké lokalizaci se mírně zvětšené uzliny nacházejí. V třísle a v podpaží mohou být i za fyziologického stavu uzliny až velikosti  hrášku (0.5 – 1,0 cm),  zatímco  v oblasti nadklíčkové nebo podél karotid je nutno již uzliny této velikosti  hodnotit jednoznačně jako patologické.

POHMAT

Při vyšetřování uzlin pohmatem se hodnotí:

  • velikost
  • lokalizace
  • konzistence (rozlišujeme konzistenci měkkou, elastickou a tvrdou)

Při akutním zánětu jsou uzliny obvykle měkké a většinou bolestivé při palpaci.  Uzliny  u maligních lymfomů jsou obvykle středě tvrdé (elastické),  u metastáz karcinomů, případně na podkladě lymfogranulomu, jsou obvykle tvrdé.  Palpační bolestivost (typická u zánětlivých onemocnění).

Patologicky zvětšené uzliny mohou být navzájem srostlé, v tom  případě se hovoří o paketech uzlin. Pokud jsou srostlé se spodinou či s kůží, výsledkem je jejich omezená či vymizelá pohyblivost proti spodině a proti kůži.

Základní skupiny povrchově vyšetřitelných uzlin:

  • uzliny hlavy (preaurikulární, retroaurikulární, mentální, occipitální, submandibulární)


obr. vyšetření uzlin retroaurikulárních, retromandibulárních, submandibulárních, submentálních

  • uzliny krku (podél kývačů)


obr. vyšetření uzlin krku podél kývačů

  • uzliny na hrudníku(axilární, supraklavikulární)


obr. vyšetření uzlin supraklavikulárních
• uzliny inguinální a femorální 
Nejčastější příčiny zvětšení uzlin:

Vložil: MUDr. Ondřej HLOCH

Lékař Metabolické jednotky intenzivní péče Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole

Share This Post On