Neurologické minimum

MENINGEÁLNÍ PŘÍZNAKY

Tyto jevy se objevují při iritaci mozkomíšních plen.

Nejčastěji vyšetřovanými příznaky jsou:

Příznak opozice šíje:
Pacient leží na zádech, provádíme anteflexi šíje, pokud je nemocný meningeální, hlava nelze flektovat, dochází k tuhému svalovému odporu a k provokaci bolesti opozici měříme na počet prstů, které se vejdou do prostoru mezi bradu a sternum.

Příznak Brudzinského:
Existuje v několika modifikacích, ta nejdůležitější se provádí opět vleže na zádech a opět provádíme anteflexi šíje hodnotíme však, zda dochází k mimovolnímu pokrčení původně natažených dolních končetin v kolenou. Pokud ano, je příznak pozitivní.

Příznak Kernigův:
Provádíme vleže na zádech dolní končetinu flektovanou v kolenou zvedáme až do výše 90 st. Poté extendujeme končetiny v kolenou. Při meningeálním dráždění nelze dolní končetiny v kolenou pro bolest a tuhý odpor svlastva extendovat, první fáze manévru však je proveditelná

VYŠETŘENÍ STOJE     

Romberg I:
Nejprve hodnotíme spontánní stoj pacienta s otevřenýma očima, všímáme si: jak široce rozkročený stojí, jaké má celkové držení těla, zda nejsou přítomny mimovolní pohyby v jakémkoliv tělesném segmentu, hodnotíme také, zda nedochází k spontánním úchylkám stoje či dokonce k tendenci k pádu

Romberg II:
Spočívá v tom, že nemocného vyzveme, aby provedl stoj spatný, tj. dal nohy co nejblíže k sobě (jak špičky, tak paty), v tomto postoji se zvýrazňují především obtíže se stabilitou stoje

Romberg III:
Znamená vydržet stát ve stoji spatném při zavřených očích. Pokud se stabilita stoje zhorší při zavřených očích, hovoříme o tzv. pozitivním Rombergově testu. Negativní Rombergův test je tehdy, pokud nedojde k přesvědčivému zhoršení mezi stojem II a III.
Pozitivní test je typický právě pro postižení labyrintu. Sledujeme též event. závislost  směru titubací na poloze hlavy.  Vestibulární a zadně provazcová ataxie se zhoršují po vysazení vizuální aference (udržování polohy zrakem) , mozečková ataxie se podstatně nemění.

 

NÁLEZY U CMP

Náhle vzniklá slabost až ochrnutí nebo porucha citlivosti poloviny těla (hemiparesa/hemiplegie)

  • Mingazziny -(zánik. sympt.) – DK – pacient drží DK ve vzduchu (flektované v kolenou a kyčlích), na postižené straně dojde k poklesu HK – předpažené paže bez kontroly zraku – abnormní je pokles
  • Svalová síla – vyzveme pacienta aby nás chtl za ruce a vší silou je stiskl. Posuzujeme symetričnost svalové síly, která bývá u CMP jednostranně snížena

Náhlá porucha ostrosti vidění, dvojité vidění, jednostranná slepota

Náhlá porucha řeči

Náhle nově vzniklé vertigo

Centrální paresa n.VII
 projevující se postižením dolní větve n.VII s poklesem koutku a vyhlazením nazolabiální rýhy

U krvácení z cév probíhajících v mozkových obalech se typicky objevuje náhlá silná bolest hlavy s příznaky podráždění mozkových plen (bolest se zvyšuje při pokusu zdvihnout hlavu nad podložku). Při rozsáhlém poškození může všech typů CMP dojít k rychlému vzniku bezvědomí pacienta.

 

Vložil: MUDr. Ondřej HLOCH

Lékař Metabolické jednotky intenzivní péče Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole

Share This Post On