Fyziologický fyzikální nález
Srp11

Fyziologický fyzikální nález

Celkový stav: vědomí bdělé, jasné; orientován místem, časem i osobou; spolupracuje, na dotazy odpovídá přiléhavě; řeč plynulá, srozumitelná; postoj vzpřímený, chůze pružná, volné souhyby končetin; poloha aktivní; habitus normostenický; kůže růžová, vlhká, teplá , elastická, bez poruchy kontinuity, bez ikteru a cyanózy, bez poruch pigmentace, bez kožních eflorescencí, kožní turgor v normě; hydratace přiměřená; klidově eupnoe, afebrilní...

Pokračování...
Odběr anamnézy
Srp11

Odběr anamnézy

Anamnéza (anamnesis – vzpomínání) je souhrn údajů týkajících se zdraví vyšetřované osoby. Cílem je získat co možná nejucelenější pohled na zdravotní obtíže, se kterými se vyšetřovaný léčil a nebo léčí. Tyto informace získáme během rozhovoru s pacientem (anamnéza přímá) nebo s jeho příbuznými či blízkými (anamnéza nepřímá). Správně odebraná anamnéza je pro lékaře při diferencionální diagnostice a plánování dalšího postupu zcela...

Pokračování...
Vzorové anamnézy
Srp09

Vzorové anamnézy

VZOROVÁ ANAMNÉZA >> č.1 Pacient K u z m á n e k Milan r.č.370812/099, bytem Praha 5, Fantova 8, PSČ 15000 telefon do bytu 24678913, pojišťovna 111 • přijat na interní kliniku FN Motol dne 8.1.1999 v 23,50 hod., pro 3 hodiny trvající retrosternální bolest Hospitalizace druhá, naposledy v červnu 1996. Příbuzní: manželka Ludmila, bytem dtto. RA: Otec - zemřel v 63 letech na recidivu infarktu myokardu. (první IM v 55 letech), léčený...

Pokračování...