Infuze a transfuze u dospělých
Kvě28

Infuze a transfuze u dospělých

1) Infuze Definice: vpravování tekutin do organizmu nitrožilní nebo jinou parenterální cestou. Tzn. intraarteriálně, subkutánně, intraoseálně. Účelem infuze je doplnění tekutin, dodat chybějící látky např. ionty, terapeutické látky, analgetické přípravky. Jedna z klíčových úloh infuzí je doplnění intravaskulárního objemu a vyrovnání vnitřního prostředí, tedy acidobazické rovnováhy a doplnění výživových látek např.: glukóza. Infuze...

Pokračování...
Základní imunologické vyšetření
Kvě28

Základní imunologické vyšetření

Imunita – schopnost organismu rozpoznávat cizorodé látky a bránit jejich vniknutí do těla a likvidovat je. Zároveň zajištění tzv. vnitřního imunologického dozoru tj.likvidace starých a potenciálně nádorových buněk. Rozlišujeme imunitu: nespecifickou a specifickou, kterou dále dělíme na látkovou (humorální) a buněčnou. Specifická imunita je fylogeneticky mladší a je vybavena imunologickou pamětí. Součástí základního...

Pokračování...
Metody při vyšetření stolice
Pro13

Metody při vyšetření stolice

Vyšetření stolice je nedílnou součástí diagnostiky a sledování efektu léčby u řady onemocnění postihující nejen gastrointestinální systém. Často se jedná o diagnostickou metodu první volby právě pro neinvazivnost a vysokou výtěžnost. Způsob odběru materiálu a jeho uchovávání se liší dle jednotlivých typů vyšetření. Následující text slouží jako přehled nejčastěji klinicky využívaných metod včetně základních principů odběru, manipulace...

Pokračování...
Vyšetření krevního obrazu
Pro13

Vyšetření krevního obrazu

Krev je tělní tekutina tvořená krevními buňkami, které jsou rozptýleny v plazmě. Krevní buňky vznikají v kostní dřeni a rozlišují se na červené, bílé krvinky a krevní destičky. Plazmu tvoří především voda, ionty a bílkoviny. Krev zajišťuje přívod živin, kyslíku do tkání a odvod oxidu uhličitého a produktů metabolismu a dále přenáší celou řadu látek (hormony, vitaminy, aj.). Uplatňuje se na udržení stálosti vnitřního prostředí,...

Pokračování...
Punkce a biopsie dospělých
Pro13

Punkce a biopsie dospělých

1) Punkce Punkce je nabodnutí tělní dutiny, orgánu, tkáně nebo patologického útvaru za diagnostickým nebo terapeutickým účelem. Dělení punkcí: Podle účelu: diagnostická terapeutická: (evakuace tekutiny nebo plynu, aplikacé léčiv, drenáž, popřípadě laváž navazující na punkci) Podle znalostí o punktovaném útvaru: cílená necílená, probatorní Punktované útvary: přirozené dutiny (pleurální, peritoneální, perikrdiální, kloubní, močový...

Pokračování...
Laborytorní vyšetření osmolarita
Pro13

Laborytorní vyšetření osmolarita

Voda a elektrolyty jsou hlavními složkami vnitřního prostředí. celková tělesná voda CTV je 50 – 70 % celkové tělesné hmotnosti, dále se dělí do následujících prostor: Intracelulární ICT – 40% Extracelulární ECT – tekutina tvoří 20% a ta se dále dělí na intersticiální (IST 15% tkáňový mok),intravaskulární 5% (krevní plasma PT) Transcelulární tekutina TT – např. tekutina v trávicím traktu, ve vývodném systému ledvin...

Pokračování...