Metody měření krevního tlaku
Pro13

Metody měření krevního tlaku

Krevní tlak (TK) je variabilní veličina, jejíž hodnota závisí na podnětech z vnitřního i vnějšího prostředí. Jedná se o veličinu, která nás z hlediska zdravotního stavu pacienta zajímá, proto je důležité vědět, jakým způsobem ji lze změřit. Můžeme tak hovořit o měření „náhodného TK“ (= kazuální TK), tj. náhodně v ordinaci lékaře (obvykle bývá jeho hodnota vyšší než při měření doma), domácím měření TK, „kontinuálním“ monitorování TK či...

Pokračování...
Indikační soubor laboratorních vyšetření v hepatologii
Pro13

Indikační soubor laboratorních vyšetření v hepatologii

Laboratorní vyšetření v hepatologii je soubor biochemických vyšetření, která mohou odhalit poškození jater (funkční či morfologické) a současně posoudit závažnost tohoto poškození. Laboratorní vyšetření jsou ve většině doplněna zobrazovací metodou, event. jaterní biopsií.   Používané laboratorní testy můžeme rozdělit do několika skupin: testy odrážející poškození hepatocytu (ALT, AST) testy odrážející poruchu na úrovni žlučovodů a...

Pokračování...
Laboratorní vyšetření v endokrinologii
Pro13

Laboratorní vyšetření v endokrinologii

Indikací specifického endokrinologického vyšetření je podezření na možnou poruchu endokrinního systému vycházející z pečlivě odebrané anamnézy a fyzikálního vyšetření. Ke stanovení konečné diagnózy následně přispívají cílená laboratorní vyšetření, zobrazovací metody v kombinaci s dalšími specifickými vyšetřeními (ORL, oční, neurologické, histologické…). V následujícím textu je zpracován přehled základních laboratorních vyšetření,...

Pokračování...
Laboratorní vyšetření v diabetologii
Pro13

Laboratorní vyšetření v diabetologii

Diabetes mellitus (DM) představuje heterogenní  skupinu metabolických onemocnění se společným fenotypem, tím je hyperglykémie. Rozlišujeme  několik typů diabetu, na jejichž  vzniku se podílejí  genetické faktory a vlivy vnějšího prostředí. Prevalence DM  celosvětově v posledních dekádách dramaticky stoupla ( z odhadovaných 30 milionů případů v roce 1985 ke 177 milionům případům v roce 2000). Při stávajícím trendu se dá předpokládat,...

Pokračování...
Laboratorní vyšetření uropoetick.sys
Pro13

Laboratorní vyšetření uropoetick.sys

Chemické a mikroskopické vyšetření moči, vyšetření močového sedimentu a vyšetření mikrobiologické – samostatně zpracovaná otázka Vyšetřovací metody funkce ledvin Sérová koncentrace kreatininu Základním vyšetřením umožňujícím v denní praxi posoudit funkční stav ledvin je vyšetření plazmatické (resp. sérové) koncentrace kreatininu. Při poklesu glomerulární filtrace dochází k vzestupu sérové koncentrace kreatininu. Závislost mezi těmito...

Pokračování...
Laboratorní vyšetření respirač.sys
Pro13

Laboratorní vyšetření respirač.sys

Dýchání v nejširším slova smyslu (respirace) zahrnuje ventilaci (výměna plynů mezi atmosférou a alveoli), difúzi plynů z alveolů do krevních kapilár, transport plynů krví a difúzi mezi krevními kapilárami a tkání. Respirace má čtyři složky: ventilace difúze perfúze kontroly dýchání Kromě hlavní respirační funkce, mají plíce i funkci nerespirační, jako úlohu při inaktivaci cirkulujících bioaktivních látek – např. serotoninu nebo...

Pokračování...